| NL | FR 

   Dirk Frimout  

        

Beste ruimtevrienden

Op 24 maart 1992 vertrok ik met de space shuttle Atlantis en samen met zes Amerikaanse astronauten op wetenschappelijke missie naar de ruimte en werd zodoende de eerste Belgische astronaut. De missie kreeg als naam STS-45 ATLAS 1 en had als voornaamste doel het bestuderen van de atmosfeer van de aarde en de relatie tussen zon en aarde. We verbleven daarvoor 8 dagen in de ruimte en vlogen 143 omwentelingen op een hoogte van gemiddeld 290 km. We hadden een wetenschappelijke lading mee van bijna 10.000 kg.
Het belang van wetenschappelijk onderzoek in de ruimte is bijzonder groot. De vele observaties van de aarde en andere hemellichamen, o.a. de bestudering van de opwarming van de aarde en het gedrag van de mens in de ruimte in functie van toekomstige planetaire reizen, zijn maar enkele voorbeelden. Voor dit bijzonder nuttig onderzoek zijn niet alleen astronauten nodig maar vooral ook heel wat wetenschappers en technici. Daarom vond ik het na mijn vlucht van groot belang dat ik mijn enthousiasme en ervaring kon overbrengen naar het ruime publiek en in het bijzonder naar de jeugd toe. Want dit zijn tenslotte de astronauten, wetenschappers en technici van de toekomst.

In 1994 werd het initiatief genomen om de vzw Euro Space Society op te richten met als doel ruimtevaart dichter bij de jongeren te brengen. Verschillende activiteiten werden mogelijk gemaakt.

Ruimteklassen Euro Space Center Redu
Euro Space Society organiseert, op zeer regelmatige basis en samen met enkele belangrijke sponsors, in het Euro Space Centre te Redu/Transinne, drie- en vijfdaagse ruimteklassen die begeleid worden door gedetacheerde leerkrachten.

International Space Camp, Huntsville, Alabama, USA
Elk jaar krijgen zowel een leerkracht en twee leerlingen de kans om deel te nemen aan het jaarlijkse International Space Camp in Huntsville, Alabama. Een unieke ervaring met leerkrachten en leerlingen van over de hele wereld. Om deel te nemen klik hier.

Conferenties Dirk Frimout
Dankzij de steun van Minister Céline Fremaut, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bieden wij in 2014 samen 8 gratis lezingen aan in secundaire scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Schrijf hiervoor zo vlug mogelijk in op volgend contactadres:         info@eurospace.be
 
Space Educators
Tevens beschikken wij over een aantal gediplomeerde space educators waarvan enkelen onder hen een opleiding hebben genoten in het Internationaal Space Camp in Huntsville, Alabama. Zij zijn bereid lezingen en activiteiten te organiseren in zowel het lager, middelbaar als hoger onderwijs.
 
Andere activiteiten
Daarnaast worden jaarlijks op regelmatige basis, heel wat activiteiten gepland zoals wedstrijden, tentoonstellingen, etc.
 
Geef toe, voldoende mogelijkheden om jullie interesse op te wekken. Want ik ben ervan overtuigd dat er heel wat interesse en potentieel aanwezig is bij jongeren. Het komt er nu op aan om deze interesses en talenten te vertalen in de nodige competenties. Daarom wil ik, samen met mijn medewerkers van vzw Euro Space Society, u daarbij helpen.
 
Dirk Frimout
Astronaut
Voorzitter Euro Space Society
 
 
Nieuws
Odisseaprijs 2015

Op initiatief van federaal Minister van Wetenschapsbeleid en de Belgische Senaat, wordt jaarlijks een ODISSEA prijs toegekend aan een of meerdere laatstejaarsstudenten aan een Europese universiteit of hogeschool. De naam verwijst naar de ODISSEA missie van november 2002 van de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne aan boord van Internationaal Ruimtestation.

Aan deze prijs is een beurs van 8.000 EURO verbonden voor een verblijf in het buitenland in een universiteir, ruimtevaartorganisatie, of -bedrijf. Het bedrag van deze beurs is bestemd voor het dekken van de algemene kosten van het verblijf. Het verblijf moet plaatshebben ten laatste in de loop van het jaar volgend op de datum van toekenning van de prijs.

Inschrijvingen voor de Odissea prijs 2015 moet gebeuren voor eind oktober 2015.

Voor info deelname: http://eurospace.be/page10315344.aspx

Conferenties door Dirk Frimout, eerste Belgische astronaut

Dankzij de steun van Minister Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  biedt de vzw Euro Space Society in 2015 8 gratis lezingen aan in secundaire scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door onze eerste Belgische astronaut.
Schrijf zo vlug mogelijk in op info@eurospace.be 

 

Euro Space Society
rue Montoyer straat 1/43
B-1000 BRUSSELS
Tel. +32 (0)16 402 482
Gsm. +32 (0)475 628 690
info@eurospace.be
Inschrijving nieuwsbrief
Naam:
 
E-mail:
 
  Nationale loterij
© 2015, Euro Space Society, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory